Pàgina de Marià Baig i Aleu

Apartats:
Marià Baig i Aleu. Notes autobiogràfiques.
Temes de Divulgació de la Ciència.
Temes d’Història de la Ciència.
Temes d’Història Local.
La reial foneria de Sant Sebastià de la Muga (1768-1794).
El pintor Marià Baig i Minobis (Figueres 1906-1991)
Genealogia del llinatge dels Baig

(Darrera actualització: 28 de novembre de 2020)

Novetats:

A «Temes d’història de la ciència» hi ha el video de la comunicació «A la recerca de les vinyes americanes: La granja experimental de Barcelona i l’informe Trèmols (1881)» presentada a la XVI Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Alacant, 14 novembre de 2020.

A «Temes d’Història Local» s’ha millorat l’audio de la presentació de la Revista Alberes sobre l’estiueig a Sant Llorenç de la Muga

A «Temes d’història de la ciència» hi ha el video de la comunicació «Eugène Karr i la siderurgia catalana del segle XIX» presentada a la XV Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Tarragona, 8 de novembre de 2018.