La Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga

-Història i tecnologia d’una foneria del segle XVIII-