Sant Sebastià de la Muga

Publicacions de Marià Baig sobre la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga ( L’enllaç descarrega el PDF de l’article)

Estudi de l’alt forn de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga i la seva producció (segle XVIII), AHCT (2008), Vol 1, pàg. 161-168
Del laboratori a la indústria: Louis Joseph Proust a la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga, AHCT (2010), Vol 3, pàg, 23-36
L’impacte de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga sobre els boscos empordanesos a finals del segle XVIII,  AIEE (2007), pàg. 383-96
La Representació del media natural i humà de l’Empordà en un mapa militar del segle XVIIITSCG (2008), pàg. 337-48,
La Real Fundición de municiones de hierro colado de San Sebastián de la Muga (1768-1794), I Jornadas de patrimonio defensivo de época moderna. Ministerio de Defensa. Figueres (2014). Pàg. 177-190
De la farga a l’alt forn. L’obtenció del ferro empordanès, AIEE (2015), Vol. 46, pàg. 63-98
La foneria de Sant Llorenç, ALBERES (2017), Vol 18, pàg. 90-91
[AHCT: Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC)]
[AIEE: Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos]
[TSCG: Treballs de la Societat Catalana de Geografia (IEC)]

Conferències de Marià Baig sobre temes de mineria i siderúrgia (Enllaç actiu al video publicat a VIMEO)

De la farga a l’alt forn. L’obtenció del ferro empordanès. Conferència dins del cicle «Activitat productiva i transformació del medi empordanès» organitzat per l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, Espai Cultural La Cate. 27 de març de 2014.