La foneria de Sant Sebastià de la Muga

Situada a l’alta vall de la Muga, i edificada pel cos d’artilleria de l’exèrcit a mitjans del segle XVIII seguint un disseny de l’enginyer Jean Maritz de la Baroliere, la “Real Fundición de Hierro Colado de San Sebastián de la Muga” fou el primer alt forn per a la producció de ferro de fosa de Catalunya. Destruïda l’any 1794, en el curs de les Guerres de la Convenció, actualment es troba sota les aigües del pantà de Darnius-Boadella, al terme de Sant Llorenç de la Muga, i les seves restes són visibles només en anys d’extrema sequera. (Fotografia de l’any 1998)

NOVETATS:
Entrevista a Radio Girona sobre la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga: https://cadenaser.com/cataluna/2024/02/22/la-sequera-deixa-al-descobert-les-restes-de-la-foneria-de-sant-sebastia-al-panta-de-darnius-boadella-radio-girona/

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha incorporat a la seva col·lecció de vídeos un enregistrament sobre la sobre la reial foneria de Sant Sebastià de la Muga amb motiu de l’aflorament de les seves restes normalment submergides sota els aigües del pantà de Darnius-Boadella (tardor-hivern 2023) . Conté imatges de dron i comentaris de Marià Baig enregistrats «in situ» (Durada 10 minuts). El link és el següent: https://canal.mnactec.cat/la-reial-foneria-de-sant-sebastia-de-la-muga/

Articles i vídeos de conferencies sobre la foneria de Sant Sebastià de la Muga

Articles de Marià Baig sobre la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga (L’enllaç descarrega el PDF de l’article)
La Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga. EIX (2022), Vol. 13, pàg, 44-49. (Enllaç directe a la versió digital del WEB de la revista)
La foneria de Sant Llorenç, ALBERES (2017), Vol 18, pàg. 90-91.
De la farga a l’alt forn. L’obtenció del ferro empordanès, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos (2015), Vol. 46, pàg. 63-98.
La Real Fundición de municiones de hierro colado de San Sebastián de la Muga (1768-1794), I Jornadas de patrimonio defensivo de época moderna. Ministerio de Defensa (2014), pàg. 177-190.
Del laboratori a la indústria: Louis Joseph Proust a la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga, Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica (2010), Vol 3, pàg, 23-36.
Estudi de l’alt forn de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga i la seva producció (segle XVIII), Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica (2008), Vol 1, pàg. 161-168.
La Representació del media natural i humà de l’Empordà en un mapa militar del segle XVIII, Treballs de la Societat Catalana de Geografia (2008), pàg. 337-48.
L’impacte de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga sobre els boscos empordanesos a finals del segle XVIII,  Institut d’Estudis Empordanesos. Actes congrés Paisatge (2007), pàg. 383-96.
La reial foneria de Sant sebastià de la Muga, 1768-1794. Actes de la VII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Barcelona. SCHCT (2003) pàg. 181-187.
Conferències de Marià Baig sobre temes de mineria i siderúrgia (Enllaços actius als videos)
Entre la farga i l’alt forn: La Reial Foneria de municions de ferro colat de Sant Sebastià de la Muga (1768-1794). Conferencia pronunciada a la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell el dia 3 de març de 2016.
De la farga a l’alt forn. L’obtenció del ferro empordanès. Conferència dins del cicle «Activitat productiva i transformació del medi empordanès» organitzat per l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres, Espai Cultural La Cate. 27 de març de 2014.