Temes d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Magdalen College, Oxford (2020)

Articles i conferències de Marià Baig sobre història de la Ciència (els links descarreguen l’article en PDF) [De més recents a més antics]

(Veure també l’apartat sobre la foneria de Sant Sebastià de la Muga)

Articles
L’Enginyer Eugène Karr i la seva contribució a la siderúrgia catalana del segle XIX. Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 16 (2023) pág. 181-217.
L’arquitecte Josep Roca i Bros (1815-1877) i la producció de ciment romà a l’Empordà durant la segona meitat del segle XIX, Actes de les XII Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, Barcelona (2022) pàg. 13-20.
El doctor Josep de Masdevall i el control de les epidèmies en el segle XVIII. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 52 (2021) pág. 55-80.

La Mecánica Ondulatoria llega a España: Schrödinger en Madrid, primavera 1935. (Amb Enric Pérez, Gonzalo Gimeno i Mercedes Xipell). LLULL, 44 (2021) pág. 187-214.

Operator calculus: the lost formulation of quantum mechanics. A mathematical reconstruction. (Amb Gonzalo Gimeno i Mercedes Xipell) Archive for History of Exact Sciences, 75 (2021), pp. 283-322.

La Mecánica Ondulatoria llega a España: Schrödinger en la Universidad Internacional de Santander, agosto de 1934. (Amb Enric Pérez, Gonzalo Gimeno i Mercedes Xipell). LLULL, 43 (2020) pág. 201-226.

Enseñanza y divulgación de la física moderna durante la República y la guerra: el caso del profesor Juan B. Puig Villena. Actas VII Simposio de Enseñanza e historia de las ciencias y de las técnicas. Barcelona IEC (2014), Pág. 29-35.

Von Neumann traducido por Ortiz: una obra pionera en la enseñanza de la cuántica. (Amb Gonzalo Gimero i Mercé Xipell), en: La física en la dictadura. Físicos, cultura y poder en España (1939-1975). Xavier Roque (ed.) UAB (2012), pàg. 177-192

La introducción de la mecánica cuántica en España: las primeras lecciones y los primeros textos. (Amb Gonzalo Gimero i Mercé Xipell), en: La física en la dictadura. Físicos, cultura y poder en España (1939-1975). Xavier Roque (ed.) UAB (2012), pàg. 161-176.

Les Observacions astronòmiques i meteorològiques de Domènec Badia (Alí Bei) en el seu viatge per terres d’Àfrica Actes d’història de la ciència i de la tècnica, 2 (2009) pàg. 13-29

Teoría matemática y práctica naval en la Ilustración. Salvador Jiménez Coronado, traductor de la obra de Euler sobre la construcción y la maniobra de los navíos, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, IX (2008) pàg. 249-277

Els Inicis de la meteorologia catalana: el Servei Meteorològic de Catalunya i els seus fons documentals històrics (1870-1939), Revista de Física,  (2008) pàg. 38-52

Un nuevo documento sobre Guillen Soler y la cuestión de la cartografía mallorquina. LLULL, Vol. 24, pàg. 587-604
Conferències i comunicacions
L’arquitecte Josep Roca i Bros (1815-1877) i la producció de “ciment romà” a l’Empordà durant la segona meitat del segle XIX. Vídeo de la comunicació presentada a les XII Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Barcelona, 10 de novembre de 2022.
A la recerca de les vinyes americanes: La granja experimental de Barcelona i l’informe Trèmols (1881) Vídeo de la comunicació presentada a la XVI Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Alacant, 14 de novembre de 2020.
Eugène Karr i la siderurgia catalana del segle XIX. Vídeo de la comunicació presentada a la XV Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Tarragona, 8 de novembre de 2018
La construcció de la Torre de l’Aigua de Sabadell (1916-1918). Vídeo de la conferencia pronunciada a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell (Novembre 2018) amb motiu del centenari de la seva construcció.