Temes d’Història de la Ciència

Articles de Marià Baig sobre història de la Ciencia (els links descarreguen l’article en PDF) [De més recents a més antics]

o Operator calculus: the lost formulation of quantum mechanics. A mathematical reconstruction. (Amb Gonzalo Gimeno i Mercedes Xipell) Archive for History of Exact Sciences 75 (2021), pp. 283-322. DOI: https://doi.org/10.1007/s00407-020-00262-z
o


La Mecánica Ondulatoria llega a España: Schrödinger en la Universidad Internacional de Santander, agosto de 1934. (Amb Enric Pérez, Gonzalo Gimeno i Mercedes Xipell). LLULL, 43 (2019) pág. 201-226.

o


Enseñanza y divulgación de la física moderna durante la República y la guerra: el caso del profesor Juan B. Puig Villena. Actas VII Simposio de Enseñanza e historia de las ciencias y de las técnicas. Barcelona IEC (2014), Pág. 29-35.

oVon Neumann traducido por Ortiz: una obra pionera en la enseñanza de la cuántica. (Amb Gonzalo Gimero i Mercé Xipell), en: La física en la dictadura. Físicos, cultura y poder en España (1939-1975). Xavier Roque (ed.) UAB (2012), pàg. 177-192

o


La introducción de la mecánica cuántica en España: las primeras lecciones y los primeros textos. (Amb Gonzalo Gimero i Mercé Xipell), en: La física en la dictadura. Físicos, cultura y poder en España (1939-1975). Xavier Roque (ed.) UAB (2012), pàg. 161-176.
o


Les Observacions astronòmiques i meteorològiques de Domènec Badia (Alí Bei) en el seu viatge per terres d’Àfrica Actes d’història de la ciència i de la tècnica, 2 (2009) pàg. 13-29

o


Teoría matemática y práctica naval en la Ilustración. Salvador Jiménez Coronado, traductor de la obra de Euler sobre la construcción y la maniobra de los navíos, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, IX (2008) pàg. 249-277

o


Els Inicis de la meteorologia catalana: el Servei Meteorològic de Catalunya i els seus fons documentals històrics (1870-1939), Revista de Física,  (2008) pàg. 38-52

o

Un nuevo documento sobre Guillen Soler y la cuestión de la cartografía mallorquina. LLULL, Vol. 24, pàg. 587-604

(Veure també l’apartat sobre la foneria de Sant Sebastià de la Muga)

Conferències sobre història de la ciència

oA la recerca de les vinyes americanes: La granja experimental de Barcelona i l’informe Trèmols (1881) Vídeo de la comunicació presentada a la XVI Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Alacant, 14 de novembre de 2020.

o


Eugène Karr i la siderurgia catalana del segle XIX. Vídeo de la comunicació presentada a la XV Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Tarragona, 8 de novembre de 2018

o


La construcció de la Torre de l’Aigua de Sabadell (1916-1918). Vídeo de la conferencia pronunciada a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell (Novembre 2018) amb motiu del centenari de la seva construcció.